Close
Tanman in collaboration with Intrernational Academy of Ayurveda
+91-8432554545
tanmanayurved@gmail.com

Tanman in collaboration with International Academy of Ayurveda

मानसआरोग्य

मानसआरोग्य

या वर्षाच जागतिक आरोग्य संघटनेचं घोषवाक्य आहे “डिप्रेशन-let us talk” यावरून लक्षात  येईल कि मानस आरोग्य किती महत्त्वाच आहे. भारतात मानसिक व्याधीने ग्रस्त रुग्णांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५% आहे   म्हणजेच हि समस्या आपण समजतो...

Continue ReadingContinue Reading